Bosh sahifa / Maktabgacha ta'lim muassasalari

Samarqand viloyati Ishtixon tumani Maktabgacha ta'lim bo‘limi tasarrufidagi davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga navbatda turgan bolalar to‘g‘risida
MA'LUMOT

(MTM haqida batafsil ma'lumot olish uchun, MTM nomi ustiga bosing)

01.09.2021 holatiga

Muas-
sasa
Mav-
jud o‘rin-
lar soni
MTMga qatna-
yotgan bola-
lar
Mav-
jud bo‘sh o‘rin-
lar soni
Jami nav-
batga tur-
ganlar soni
1 1-DMTM 100 0 0 0
2 2-DMTM 75 0 0 0
3 3-DMTM 250 0 0 0
4 4-DMTM 90 0 0 0
5 5-DMTM 170 0 0 0
6 6-DMTM 200 0 0 0
7 7-DMTM 0 0 0 0
8 8-DMTM 100 0 0 0
9 9-DMTM 101 0 0 0
10 10-DMTM 200 0 0 0
11 11-DMTM 0 0 0 0
12 12-DMTM 107 0 0 0
13 13-DMTM 200 0 0 0
14 14-DMTM 106 0 0 0
15 15-DMTM 175 0 0 0
16 16-DMTM 200 0 0 0
17 17-DMTM 150 0 0 0
18 18-DMTM 200 0 0 0
19 20-DMTM 225 0 0 0
20 21-DMTM 0 0 0 0
21 22-DMTM 125 0 0 0
22 23-DMTM 100 0 0 0
23 26-DMTM 100 0 0 0
24 29-DMTM 0 0 0 0
25 31-DMTM 75 0 0 0
Jami 3049 0 0 0