Image CMS http://ishtixonmtb.uz/en/ http://ishtixonmtb.uz/en/ Wed, 21 Apr 2021 02:47:09 GMT <![CDATA[Documents / Мактабгача таълим вазирлиги меъёрий ҳужжатлари]]> http://ishtixonmtb.uz/en/documents/ministry_acts http://ishtixonmtb.uz/en/documents/ministry_acts Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлигининг меъёрий ҳужжатлари]]> Sun, 29 Apr 2018 16:13:29 GMT 3 <![CDATA[Documents / Maktabgacha ta'lim vazirligi me'yoriy hujjatlari]]> http://ishtixonmtb.uz/en/documents/ministry_acts http://ishtixonmtb.uz/en/documents/ministry_acts O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining me'yoriy hujjatlari]]> Sun, 29 Apr 2018 16:13:29 GMT 3 <![CDATA[Documents / Ҳукумат меъёрий ҳужжатлари]]> http://ishtixonmtb.uz/en/documents/government_acts http://ishtixonmtb.uz/en/documents/government_acts Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг мактабгача таълим тўғрисидаги меъёрий ҳужжатлари]]> Sun, 29 Apr 2018 16:09:13 GMT 3 <![CDATA[Documents / Hukumat me'yoriy hujjatlari]]> http://ishtixonmtb.uz/en/documents/government_acts http://ishtixonmtb.uz/en/documents/government_acts O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining maktabgacha ta'lim to‘g‘risidagi me'yoriy hujjatlari]]> Sun, 29 Apr 2018 16:09:13 GMT 3 <![CDATA[Documents / Президент меъёрий ҳужжатлари]]> http://ishtixonmtb.uz/en/documents/president_acts http://ishtixonmtb.uz/en/documents/president_acts Ўзбекистон Республикаси Президентининг мактабгача таълим тўғрисидаги меъёрий ҳужжатлари]]> Sun, 29 Apr 2018 16:02:44 GMT 3 <![CDATA[Documents / Prezident me'yoriy hujjatlari]]> http://ishtixonmtb.uz/en/documents/president_acts http://ishtixonmtb.uz/en/documents/president_acts O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining maktabgacha ta'lim to‘g‘risidagi me'yoriy hujjatlari]]> Sun, 29 Apr 2018 16:02:44 GMT 3 <![CDATA[Documents / Таълимга оид қонунлар]]> http://ishtixonmtb.uz/en/documents/laws http://ishtixonmtb.uz/en/documents/laws Ўзбекистон Республикасининг таълимга оид қонунлари

]]>
Sun, 29 Apr 2018 15:47:34 GMT 3
<![CDATA[Documents / Ta'limga oid qonunlar]]> http://ishtixonmtb.uz/en/documents/laws http://ishtixonmtb.uz/en/documents/laws O‘zbekiston Respublikasining ta'limga oid qonunlari

]]>
Sun, 29 Apr 2018 15:47:34 GMT 3